home > kontakti

Kontakti

Euro Pact
81206 Tuz, p.n., Mali i Zi
Tel/fax: 081 875 972, 875 973
europact@cg.yu
www.europact-mn.com

 

Vend-ndodhja
Qendra e kompanis� Euro Pact ndodhet n� Tuz, 10 km nga Podgorica, kryeqyteti i Malit t� Zi. Gjendet pran� rrug�s nd�rkomb�tare Podgoric�-Bozhaj-Shkod�r, �sht� 5 km larg nga aeroporti i Podgoric�s, disa kilometra larg liqenit t� Shkodr�s, 30 km nga deti dhe 40 km nga Porti i Tivarit. N� p�rb�rjen e k�saj godine madh�shtore, t� vendosur n� nj� sip�rfaqe prej 5000 m2, pran� zyrave t� pun�s dhe sall�s s� mbledhjeve, ndodhen edhe puntorit� e specializuara p�r mir�mbajtjen e makinave, magazina m� bashk�kohore me t� gjitha rregull�sit�, e p�rgatitur p�r magazinimin e mallit m� t� ndjesh�m, me nj� madh�si 400 m2, restoranti p�r miqt� e kompanis� dhe p�r t� pun�suarit, apartamenti p�r partner�t afarist� dhe parkingu p�r makinat personale dhe t� nd�rmarrjes.

 
home | risi | mbi kompaninë | europetrol | filozofia e biznesit | stafi menaxhues | kontakti