home > mbi kompaninë

Fjala e themeluesit

Rruga e kaluar

Bashkë në rrugë të sigurt

Formësimi i ardhmërisë

Sensi për të bukurë

Të dhënat themelore për kompaninë

Rruga e kaluar
Kompanin� �Euro Pact� e ka themeluar Nrek� Goj�aj m� 24 janar 1994, megjith�se hapat e veta t� para afariste i sh�non q� n� fundin e viteve tet�dhjet� t� shekullit t� kaluar. Pacta, si �sht� quajtur m� par� kjo nd�rmarrje, �sht� marr� me shitje karburant�sh dhe mallrash t� p�rdorimit t� gjer�. Duke u kujdesur p�r aparenc�n dhe komunikimin e mir�, duke zbatuar principet moderne t� pun�simit, Pacta u rrit n� Euro Pact � nj�r�n nd�r kompanit� m� t� suksesshme n� Mal t� Zi. Qarkullimi i naft�s dhe derivateve t� saj n� tregun e Europ�s Juglindore mbetet veprimtaria themelore, arrin nj� kapacitet vjetor prej mij�ra ton�sh. Realizohet nj� bashk�punim i frytsh�m me nj� num�r t� madh partner�sh t� r�nd�sish�m nga Serbia, Shqip�ria, Kosova, Bosnje e Hercegovina, Kroacia, Unioni Europian. Mb�rrijn� edhe shum� mir�njohje q� v�rtetojn� kualitetin dhe kredibilitetin. Suksesi q� po vjen na v�n para detyrimesh t� reja edhe m� t� m�dha.
home | risi | mbi kompaninë | europetrol | filozofia e biznesit | stafi menaxhues | kontakti