home > filozofia e biznesit

Investimi në njerëz

Marketingu i raporteve të mira

Edhe partner edhe përkrahës

Investimi n� njer�z
Euro Pact �sht� kompani e cila filozofin� e biznesit e ka zhvilluar n� konceptin e investimit n� njer�z. Mendojm� se �sht� nj�soj e r�nd�sishme q� t� pun�suarit t� jen� t� k�naqur me kushtet e angazhimit t� vet dhe q� pun�dh�n�sit t� jen� t� k�naqur me profilin e t� pun�suarve. Vet�m at�her� rrethi �sht� i mbyllur dhe komunikimi frytdh�n�s. Jemi thell�sisht t� bindur se duhet kushtuar vemendje pjes�tar�ve t� t� dy grupeve t� p�rmendura, por edhe raporteve t� tyre me nj�ritjetrin. P�rkushtimi e sinqert�, p�rkudesjen dhe ndjenj�n e p�rgjegj�sis� te t� pun�suarit e nxisim dhe e shp�rblejm�. Besimin e treguar nga klient�t e vler�sojm� dhe e kthejm� - p�rve� larjes falas t� automobilit, si oferta t� rregullta n� pikat e Euro Petrol-it, bler�sit i befasojm�, bie fjala, me dhurata, me kafe, gjat� sezonit turistik � me akullore, ose me pako p�r festat e Krishtlindjeve dhe t� Vitit t� Ri p�r vog�lush�t q� vijn� me prind�rit e tyre.
 
home | risi | mbi kompaninë | europetrol | filozofia e biznesit | stafi menaxhues | kontakti