Euro Invest Montenegro > o kompaniji

EURO CENTAR

VILE RE�EVIĆI


NOVA VARO�

 

 

EURO INVEST MONTENEGRO

O KOMPANIJI

Doo �Euro Invest Montenegroje kompanija za investicije, građevinarstvo, trgovinu i promet nekretnina. Sjedite kompanije je u Tuzima (Podgorica). Osnivač i stopostotni vlasnik drutva je Euro Pact.

Osnovna djelatnost kompanije su investicije, građevinarstvo, trgovina i promet nekretninama.

 

 

 

 

naslovna | novosti | o kompaniji | Euro PetrolEuro Invest Montenegro | Euro Pact Albania | kontakt