Euro Pact Albania > O kompaniji

 

EURO PACT ALBANIA             

U cilju irenja svog biznisa u zemlje u okru�enju Euro Pact je sredinom 2007. godine osnovala svoje predstavni�tvo u Albaniji, tačnije Tirani. Kompanija je registrovana pod nazivom "Euro Pact Albania" sa sjedi�tem u poslovnom centru  "Kule blizankinje" u strogom centru Tirane. Kompanija ima za cilj uspostavljanja poslovne saradnje sa renomiranim kompanijama u Albaniji. Trenutni fokus dat je na tr�i�te nekretnina i investicije u turizmu. U tom cilju kupljeno je nekoliko atraktivnih lokacija.

Admninistrator kompanije je Gjon Ujkaj.

                                                                                                                        

Kontakt info                                                   
Euro Pact Albania
ujkajgjon
@yahoo.com
te/faxl: +355 42 250 818 i
mob:+355 69 20 44 868               

naslovna | novosti | o kompaniji | Euro PetrolEuro Invest Montenegro | Euro Pact Albania | kontakt