home > o kompaniji

Riječ osnivača

Pređeni put

Zajedno na sigurnom putu

Oblikovanje budućnosti

Smisao za lijepo

Osnovni podaci o kompaniji

Pređeni put
Kompaniju Euro Pact osnovao je Nreka Gojčaj 24. januara 1994, iako svoje preduzetničke početke bilježi još krajem osamdesetih godina prošlog vijeka. Pacta, kako je bio raniji naziv preduzeća, bavila se veleprodajom goriva, ali i robe široke potrošnje. Njegujući otvorenost i dobru komunikaciju, primjenjujući moderne principe poslovanja, Pacta izrasta u Euro Pact - jednu od najuspješnijih kompanija u Crnoj Gori. Promet nafte i naftnih derivata na tržištu Jugoistočne Evrope postaje osnovna djelatnost i bilježi godišnju isporuku od više hiljada tona. Ostvaruje se plodna saradnja sa velikim brojem značajnih poslovnih partnera iz Srbije, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Evropske unije. Stižu i brojna priznanja, potvrde kvaliteta i kredibilnosti. Uspjeh koji stiže još više obavezuje.
naslovna | novosti | o kompaniji | Euro PetrolEuro Invest Montenegro | Euro Pact Albania | kontakt