home > o kompaniji

Riječ osnivača

Pređeni put

Zajedno na sigurnom putu

Oblikovanje budućnosti

Smisao za lijepo

Osnovni podaci o kompaniji

Riječ osnivača
Kada sam pravio svoje prve preduzetničke korake naučio sam da je dugačak put do uspjeha. Veoma je važno izabrati pravi put koji vodi uspjehu. Izbor tog puta nije slučajan. Ja sam izabrao put koji me je vodio i koji me vodi, put koji se zove kvalitet. Smatram da uspjeha nema bez kvaliteta i to je osnovna odrednica mog bavljenja biznisom. Ljudski um otvoren za promjene, koji u problemima vidi priliku za poboljšanje, prvi je i veliki korak u unapređenju koncepta kvaliteta. Izabrao sam da je kvalitet resurs, a ne problem kompanije koju vodim. Uvijek su u prednosti oni koji imaju smisla za stvaranje kvaliteta. Upravo zato kompanijski slogan glasi: Kvalitet nije slučajnost.
naslovna | novosti | o kompaniji | Euro PetrolEuro Invest Montenegro | Euro Pact Albania | kontakt